การสื่อสารนี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตสำหรับวัตถุประสงค์

การสื่อสารนี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตสำหรับวัตถุประสงค์

ปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาปี 1995 รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน แนวโน้มรายได้ และแนวโน้มของ QualTek ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามักระบุด้วยคำต่างๆ เช่น “แผน” “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “แนวโน้ม” “ประมาณการ” “คาดการณ์” “โครงการ” “ดำเนินการต่อ ” “สามารถ” “อาจ” “อาจ” “เป็นไปได้” “ศักยภาพ” “ทำนาย” “ควร” “จะ” และคำและสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายกัน แต่การไม่มีคำเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า แถลงการณ์ไม่ได้เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของ QualTek 

และอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และพูด ณ วันที่ของแถลงการณ์ดังกล่าวเท่านั้น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการพัฒนาในอนาคตจะเป็นอย่างที่คาดการณ์ไว้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง 

ความไม่แน่นอน หรือข้อสันนิษฐานอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่กล่าวถึงและระบุในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC โดย QualTekหากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนอย่างน้อยหนึ่งอย่างเกิดขึ้นจริง หรือหากสมมติฐานใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของ QualTek พิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างในสาระสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้

หมายเลข Pro Forma ทั้งหมดใช้เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น 

ไม่ใช่การคาดการณ์และอาจไม่สะท้อนผลลัพธ์ที่แท้จริงแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาที่ตามมาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องที่ระบุไว้ในการสื่อสารนี้และเป็นของ QualTek หรือบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินการในนามของ QualTek 

นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนโดยชัดแจ้งโดยข้อความเตือนที่มีหรืออ้างถึงในการสื่อสารนี้ ยกเว้นในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ QualTek ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่ของการสื่อสารนี้เพื่อสะท้อนถึงการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

เควิน ควินน์รองประธานฝ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์ของ Mercury Insurance กล่าวว่า “ทีมเคลมของ Mercury จะคอยช่วยเหลือชาว Floridians ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังพายุเฮอริเคนเอียน” “เราขอเรียกร้องให้ประชาชนอยู่อย่างปลอดภัยโดยใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นสำหรับตนเองและครอบครัวในระหว่างเกิดพายุและเมื่อกลับถึงบ้าน คลื่นน้ำและลมแรงอาจทำให้สายไฟล้มลงและกีดขวางถนน ผู้ขับขี่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเดินทางผ่านพื้นที่ที่ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรุนแรงด้วย”

credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตโรม่าเว็บตรง